Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie dotyczące żłobka

Rozporządzenie dotyczące przedszkola

Wniosek o zorganizowanie zajęć w żłobku

Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

STATUT ŻŁOBKA BAJKOWO MIROSŁAWIEC 2020

Regulamin Organizacyjny Żłobka Bajkowo Mirosławiec 2020

Statut Niepublicznego Przedszkola Bajkowo

Regulamin Organizacyjny Żłobka Bajkowo

STATUT ŻŁOBKA BAJKOWO

Karta informacyjna o dziecku

WYPRAWKA MALUCHA