O Nas

Żłobek „Bajkowo” realizuje funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.