RODO

Szanowny Rodzicu,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Żłobek „Bajkowo” w Czaplinku, ul. Słoneczna 27, 78-550 Czaplinek.

 Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • realizacji zadań wynikających z Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (U. 2011 nr 45 poz. 235 z póz. zm.),
  • realizacji działań mających na celu bezpieczeństwo dzieci,
  • właściwej opieki nad dziećmi,
  • w celach reklamowych żłobka „Bajkowo”.

Nasz serwis internetowy przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom gospodarczym ani osobom fizycznym współpracującym ze żłobkiem „Bajkowo”.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).